Xây ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Cập nhật ngày: 27/12/2012 | 16:23 GMT+7

Ngày 26/12, đại diện Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc (LHQ) đã ký Thỏa thuận về việc xây dựng Ngôi nhà xanh chung, để các tổ chức của LHQ ở Việt Nam sẽ được cùng làm việc trong một tòa nhà...

Ngày 26/12, đại diện Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc (LHQ) đã ký Thỏa thuận về việc xây dựng Ngôi nhà xanh chung, để các tổ chức của LHQ ở Việt Nam sẽ được cùng làm việc trong một tòa nhà.

Ngôi nhà xanh chung của LHQ, ở 304 phố Kim Mã, Hà Nội, sẽ sử dụng năng lượng và nước tiết kiệm và hiệu quả hơn, góp phần giảm thiểu tác động đối với môi trường sinh thái.

Dự  án Ngôi nhà xanh chung của LHQ là một nỗ lực chung của Chính phủ Việt Nam, các nước tài trợ  và LHQ ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đóng góp mặt bằng có giá trị lớn cùng tòa  nhà và các công trình hiện tại, đồng thời miễn tiền thuê nhà trong 10 năm đầu cho các tổ chức LHQ.

Thứ trưởng Bộ  Ngoại giao Phạm Quang Vinh nhấn mạnh: “Việc ký Biên bản ghi nhớ hôm nay một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện sáng kiến “Thống nhất hành động” của LHQ”.  

Việt Nam là một trong tám nước trên thế giới thí điểm thực hiện sáng kiến “Thống nhất hành động”, nhằm tăng cường gắn kết và hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống LHQ ở  cấp quốc gia. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới LHQ thực hiện phối kết hợp hoạt động thông qua nơi làm việc chung và việc bố trí ngồi làm việc theo nhóm chức năng.

Nguồn Chinhphu.vn

5,378
Viết bình luận mới