Đắk Nông công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Cập nhật ngày: 23/06/2022 | 17:40 GMT+7

Ngày 23/6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.

Theo số liệu công bố, đến năm 2021, toàn tỉnh có 28.073 cơ sở kinh tế, tôn giáo, tín ngưỡng, tăng 3.448 cơ sở, tương đương 14% so với năm 2017.

Riêng khu vực doanh nghiệp, tính đến 1/1/2021, toàn tỉnh có tổng số 3.348 đơn vị; trong đó, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động là 1.600 đơn vị, chiếm 50,75%.

Khu vực cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tính đến 1/7/2021 có 154 cơ sở, tăng 3,14% so với năm 2017.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc tổng điều tra

Số lượng lao động trong các đơn vị kinh tế cũng tăng lên đáng kể, với 3.200 người so với năm 2017, tương ứng với 5,67%. Lực lượng lao động tại khu vực các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tăng 23,05% so với năm 2017.

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc tổng điều tra lần thứ 6 tại Việt Nam. Đây là một trong 3 cuộc tổng điều tra lớn được thực hiện trong cả nước, với thời gian 5 năm 1 lần.

Với những kết quả trên, cuộc tổng điều tra kinh tế của tỉnh Đắk Nông được Trung ương đánh giá đạt loại giỏi. Kết quả này là một trong những cơ sở quan trọng cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; là căn cứ để đánh giá việc thực hiện chiến lược giai đoạn 2017-2021.

Tin, ảnh: Lê Dung

1,939
Viết bình luận mới