Hỗ trợ xã Đức Xuyên xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 11/08/2022 | 17:35 GMT+7

Chiều 11/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Đắk Nông và UBND xã Đức Xuyên (Krông Nô) ký kết Chương trình phối hợp, đỡ đầu, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025.

Các bên ký kết Chương trình phối hợp, đỡ đầu, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Theo nội dung ký kết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Agribank Đắk Nông phối hợp với xã Đức Xuyên đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới.  

Các bên huy động mọi nguồn lực, phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hỗ trợ xây dựng  3-4 căn “Nhà tình nghĩa”, “Nhà mái ấm tình thương” cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Agribank Đắk Nông phối hợp với địa phương thực hiện hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, có công với cách mạng; triển khai các hoạt động tư vấn chính sách giải quyết việc làm, giới thiệu việc làm, đào tạo và dạy nghề cho người lao động. Các bên tham gia cùng địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân; xây dựng “Thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ địa phương vững chắc.

Tin, ảnh: Khánh An

1,373
Viết bình luận mới