Hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Cập nhật ngày: 25/05/2022 | 16:14 GMT+7

Chiều 25/5, Sở NN-PTNT và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Nông tổ chức ký kết chương trình hợp tác phát triển.

Theo đó, hai bên thoả thuận hợp tác với các nội dung về: thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức; hỗ trợ hoạt động của các tổ chức hội trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Chương trình hợp tác nhằm phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân của tỉnh

Chương trình hợp tác nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân của tỉnh. Thông qua Chương trình sẽ hỗ trợ, thúc đẩy sự hình thành và phát triển các tổ chức hội nghề nghiệp, xã hội nghề nghiệp do Sở NN - PTNT bảo trợ, nhằm xã hội hoá sự nghiệp phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Tin, ảnh: Lê Dung

1,389
Viết bình luận mới