Lựa chọn 5 đề xuất về khoa học xã hội và nhân văn

Cập nhật ngày: 26/10/2021 | 17:59 GMT+7

Ngày 26/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2022 của tỉnh Đắk Nông.

Năm 2022, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của tỉnh có tất cả 22 đề xuất. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá về tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến và tính khả thi trong việc ứng dụng trong thực tế sau này đối với từng đề xuất, đặt hàng…

Các thành viên Hội đồng tham gia phản biện tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng đưa ra những kiến nghị về việc chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện tên nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu và thứ tự ưu tiên đối với các đề xuất, đặt hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Kết quả, Hội đồng nhất trí thông qua 5/22 đề xuất nhiệm vụ làm cơ sở để báo cáo Hội đồng tư vấn KH&CN cấp tỉnh xem xét.

Tin, ảnh: Lê Dung

1,145
Viết bình luận mới