Lực lượng quân sự tỉnh quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn tài chính

Cập nhật ngày: 09/06/2022 | 16:57 GMT+7

Chiều 9/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 48 của Đảng ủy Quân khu 5, Nghị quyết số 23 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

LLQS tỉnh huy động mọi nguồn lực, quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn tài chính

10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục, tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, thúc đẩy phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” trong lực lượng quân sự (LLQS) tỉnh.

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của người chỉ huy về công tác tài chính được phát huy, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, phù hợp với Luật Ngân sách và quá trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong quân đội giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo. Toàn LLQS tỉnh phân tích, dự báo tình hình, chỉ đạo điều hành xây dựng dự toán ngân sách, huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính bảo đảm tốt nhất cho yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Chế độ quản lý tài chính, ngân sách, tài sản, chế độ kế toán, chế độ thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm. Việc kiện toàn cơ quan tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính công, xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt, xây dựng ngành tài chính quân đội vững mạnh được chú trọng, đạt nhiều kết quả. Những sai phạm về quản lý tài chính trong LLQS tỉnh được kịp thời phát hiện, ngăn ngừa...

Tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác tài chính

Thời gian đến, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác tài chính. Đơn vị chủ động tham mưu Quân khu 5, địa phương huy động các nguồn, bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của LLQS tỉnh.

Việc quản lý điều hành dự toán ngân sách linh hoạt, sâu sát, chặt chẽ để phát huy sức mạnh tổng hợp, ý thức tự lực tự cường, huy động mọi nguồn lực, quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn tài chính, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác tài chính.

Tin, ảnh: Phan Tân

1,989
Viết bình luận mới