Nâng cao nhận thức về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Cập nhật ngày: 21/10/2021 | 13:59 GMT+7

Ngày 21/10, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hà Thị Hạnh, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh để khảo sát về việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2020.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hà Thị Hạnh đề nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền một cách có trọng tâm, trọng điểm

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, việc triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2020 đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần làm giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cộng đồng thôn, bon đã dần hiểu được tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Việc chấp hành những quy định về hôn nhân có nhiều thay đổi tích cực. Qua thống kê trong cả giai đoạn, toàn tỉnh có 347 trường hợp tảo hôn và 24 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Riêng trong năm 2020, toàn tỉnh có 93 trường hợp tảo hôn và 1 trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

Từ năm 2017 đến nay, chỉ tính riêng Ban Dân tộc tỉnh đã được cấp gần 600 triệu đồng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào liên quan đến vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Tuy nhiên, việc triển khai đề án cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở còn thiếu ổn định và có nhiều biến động. Ở cơ sở không có cán bộ chuyên trách làm công tác gia đình, chỉ có công chức văn hóa kiêm nhiệm. Tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh và trẻ em dân tộc thiểu số còn ở mức đặc biệt. Các cấp chính quyền ở địa phương đã có chỉ đạo nhưng chưa quyết liệt. Việc xử lý vi phạm về hôn nhân và gia đình chưa kiên quyết.

Ban Dân tộc tỉnh đề xuất, Ủy ban Dân tộc có hướng dẫn cụ thể trong hoạt động thống kê, thu nhập số liệu liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. UBND tỉnh cần tiếp tục quan tâm về nguồn lực, bố trí kinh phí triển khai đề án trong giai đoạn 2021-2025 hiệu quả hơn.

Kết luận, đồng chí Hà Thị Hạnh khẳng định, đây là đề án quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số, đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị liên quan cần có sự tổng hợp, đánh giá lại những ưu điểm, hạn chế, những nội dung cần khắc phục để xây dựng kế hoạch, triển khai đề án trong giai đoạn mới sát với thực tiễn và hiệu quả hơn.

Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh, nội dung cần có chọn lọc, trọng tâm để nâng cao hơn nữa nhận thức của đồng bào ở các vùng sâu, vùng xa về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

1,028
Viết bình luận mới