Ra mắt Câu lạc bộ nông dân với pháp luật Đắk R’moan

Cập nhật ngày: 02/12/2021 | 17:03 GMT+7

Ngày 2/12, tại thành phố Gia Nghĩa, Hội Nông dân tỉnh Đắk nông tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật xã Đắk R’moan.

Câu lạc bộ có 50 thành viên là cán bộ, nông dân của xã. Câu lạc bộ là mô hình Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Hoạt động của câu lạc bộ tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính sách pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật.

Ra mắt Câu lạc bộ nông dân với pháp luật xã Đắk R’moan

Sau lễ ra mắt, Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp đã hướng dẫn các thành viên câu lạc bộ những nội dung cơ bản trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; tập huấn về Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội Nông dân tỉnh tặng câu lạc bộ bộ sách pháp luật liên quan đến các lĩnh vực pháp lý về đất đai, Luật dân sự…

Tin, ảnh: Thanh Nga

928
Viết bình luận mới