Thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 22/10/2021 | 16:09 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Tổ công tác đặc biệt do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười làm tổ trưởng; Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh làm tổ phó thường trực; 15 giám đốc, người đứng đầu các sở, ngành khác làm tổ phó và thành viên tổ công tác.

Nhiều doanh nghiệp từng bước tái sản xuất sau thời gian "đóng băng" để phòng, chống dịch Covid-19

Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các thành viên tổ công tác chủ động tiếp cận, nắm bắt thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, từ đó đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”.

Tổ công tác đặc biệt còn giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành, huyện, thành phố để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19; theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân.

 

Tin, ảnh: Thanh Hằng

1,155
Viết bình luận mới