Triển khai văn bản mới về xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 11/08/2022 | 15:08 GMT+7

Sáng 11/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông. Cùng dự có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên, lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh dự, chủ trì tại điểm cầu Đắk Nông

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng gồm: Thông báo Kết luận số 16/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII; Kết luận số 40 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71 về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Kết luận số 39 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các văn bản, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là Thông báo Kết luận số 16/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả… tạo cơ sở thực tiễn để xem xét triển khai các mô hình trong thời gian tới.

Các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương, cấp ủy, tổ chức Đảng địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng biên chế bảo đảm đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định số 70 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị của Ban chấp hành T.Ư Đảng. Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 9/2022 sẽ giao xong chỉ tiêu biên chế năm 2022. Sau khi các cơ quan, tổ chức Trung ương đến địa phương nhận được quyết định biên chế cần khẩn trương phân bổ kịp thời, phù hợp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung trong toàn hệ thống chính trị, cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Việt Quân

1,368
Viết bình luận mới