UBND tỉnh họp thẩm định một số dự thảo nghị quyết

Cập nhật ngày: 08/06/2022 | 18:00 GMT+7

Chiều 8/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh chủ trì họp thẩm định một số dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh chủ trì buổi họp thẩm định dự thảo các nghị quyết

Cuộc họp đã thẩm định Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết và việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét dự thảo nghị quyết là phù hợp với thẩm quyền và cần thiết. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết cơ bản phù hợp với quy định có liên quan và tình hình thực tế tại địa phương. Tuy nhiên, để dự thảo được hoàn thiện, phù hợp hơn, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, cân nhắc và chỉnh lý một số nội dung, bố cục.

Đại diện Sở Tài chính đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo trước khi trình HĐND tỉnh

Cuộc họp cũng thẩm định Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết có 3 điều: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mức chi tập huấn bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện.

Theo Sở GD-ĐT, đơn vị đang chuẩn bị cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc ban hành nghị quyết là cần thiết để thực hiện việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua trong kỳ họp tới.

Tin, ảnh: Thanh Hằng

1,792
Viết bình luận mới