Ứng dụng khoa học công nghệ để tạo các chuỗi giá trị nông sản

Cập nhật ngày: 25/10/2021 | 15:52 GMT+7

Ngày 25/10, Hội đồng kiểm tra, rà soát đánh giá các dự án đầu tư trong Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông họp bàn, thống nhất một số nội dung về định hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ và sáp nhập một số đơn vị để tăng hiệu quả hoạt động.

Lãnh đạo Sở KHCN phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị chức năng liên quan đã báo cáo sơ bộ về những kết quả đạt được; tồn tại, khó khăn trong hoạt động triển khai, ứng dụng, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 

Theo đó, ngoài những kết quả đạt được, Hội đồng đã nêu ra một số hạn chế, bấp cập. Trong đó, việc ứng dụng, nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) chưa phù hợp với từng đối tượng, còn mang tính nhỏ lẻ.

Hoạt động KHCN trong nông nghiệp chưa có sự kết nối để tạo ra động lực, đầu tàu cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; chưa có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành để cùng đạt một mục tiêu lớn, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực.

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh còn chưa phát huy hiệu quả, hạ tầng thiếu đồng bộ, nhiều nhà đầu tư không đủ năng lực...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên chỉ đạo tăng cường sự phối hợp trong hoạt động KHCN

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên cho rằng, các sở, ngành liên quan phải tăng cường phối hợp, tháo gỡ những khó khăn, bất cập để đưa những đề tài về KHCN vào thực tế sản xuất, tạo sức bật cho kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân.

Đưa KHCN vào sản xuất để xây dựng các chuỗi giá trị nông sản vững mạnh, có liên kết với doanh nghiệp. Nông sản không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà phải hướng đến xuất khẩu, nhất là các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, thế mạnh.

Về chủ trương sáp nhập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng KHCN (Sở KHCN) đã có sự thống nhất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Thế nhưng, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục đánh giá kỹ càng các mặt và đề xuất giải pháp để khi sáp nhật sẽ phát huy hiệu quả cả về cơ sở vật chất, tài sản, con người...

Tin, ảnh: Hồng Thoan

877
Viết bình luận mới