Xây dựng Chương trình KH&CN cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Cập nhật ngày: 02/12/2021 | 17:04 GMT+7

Ngày 2/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp Hội đồng giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh về “Nghiên cứu, xây dựng Chương trình KH&CN phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Hội đồng đã giao trực tiếp nhiệm vụ cho Tiến sỹ Nguyễn Hữu Toàn Phan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên làm chủ nhiệm. Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thực hiện trong vòng 6 tháng (12/2021-5/2022), với tổng kinh phí là gần 600 triệu đồng.

Các thành viên Hội đồng tham gia đóng góp ý kiến cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ bao gồm: Điều tra và thu thập thông tin thứ cấp về tình hình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và tiềm năng; nghiên cứu cơ sở khoa học làm cơ sở xem xét bộ tiêu chí xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm tiềm năng cấp tỉnh; lựa chọn danh mục một số sản phẩm nông nghiệp có lợi thế so sánh; định hướng một số chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp chủ lực và tiềm năng ưu tiên…

Tin, ảnh: Lê Dung

1,076
Viết bình luận mới