HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Thông báo mời thầu

Cập nhật ngày: 16/04/2018 | 11:13 GMT+7

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật Đấu thầu gói thầu:

* Mua sắm trang phục y tế (bảo hộ lao động) năm 2018.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông mời tất cả các cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tới tham gia gói thầu nói trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nói trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Tài chính – Kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông theo số điện thoại: 02613.2246.797 – 02613.2467.044.

Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: Từ 7 giờ 30 phút ngày 16/4/2018 đến 7 giờ 30 phút ngày 23/4/018.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 16/4/2018 đến 7 giờ 30 phút ngày 23/4/2018 tại Phòng Tài chính – Kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Thời gian đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 23/4/2018 tại hội trường giao ban Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Thời gian mở thầu: 9 giờ 00 phút ngày 23/4/2018 tại hội trường giao ban Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Giá bán một bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

Bảo đảm dự thầu: 1.062.450 đồng (Một triệu, không trăm sáu mươi hai ngàn, bốn trăm năm mươi đồng).

Vậy kính mời các cá nhân, tổ chức tham gia dự thầu gói thầu nói trên.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK NÔNG

610
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?