Gia Nghĩa tiếp nhận, xét tuyển 6 chỉ tiêu biên chế

Cập nhật ngày: 24/11/2021 | 15:43 GMT+7

Ngày 22/1/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc giao số lượng người