Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Cập nhật ngày: 26/03/2018 | 08:50 GMT+7

Ngày 21/3/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 02/4/2018.

Một góc thị xã Gia Nghĩa

Theo đó, quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 để các định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh. Hệ số điều chỉnh giá đất (K) quy định tại quyết định này được áp dụng khi: Xác định giá đất cụ thể trong các trường hợp mà thửa đất hoặc khu vực đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng; đối với các thửa đất hoặc khu đất thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi, UBND các huyện, thị xã thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, lập hồ sơ đề xuất tăng hệ số điều chỉnh, gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh cho từng trường hợp cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng, đấu giá quyền sử dụng đất thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Ngoài ra, quyết định này còn được áp dụng đối với trường hợp người sử dụng đất đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm mà thửa đất hoặc khu đất có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trên diện tích đất đang thuê (nhưng không chuyển mục đích sử dụng đất), có hệ số sử dụng đất cao hơn hệ số sử dụng đất theo quy hoạch hiện trạng trước khi thực hiện dự án thì Sở Tài nguyên-Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo UBND tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền thuê đất cho từng trường hợp cụ thể...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/4/2018.

Xem nội dung Quyết định 07/2018/QĐ-UBND tại đây

Bình Minh

36,958
Viết bình luận mới