Thông báo kế hoạch thu hút bác sĩ và bác sĩ sau đại học về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020

Cập nhật ngày: 17/09/2020 | 16:00 GMT+7

Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch thu hút bác sĩ và bác sĩ sau đại học về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Sở Y tế thông báo kế hoạch thu hút như sau:

1. Chỉ tiêu, chủng loại, trình độ tiếp nhận thu hút năm 2020

Tổng số bác sĩ, bác sĩ sau đại học cần thu hút trong năm 2020: 36 người, là các bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy và xếp loại tốt nghiệp đạt loại khá trở lên đối với đại học và loại trung bình trở lên đối với sau đại học, tại các trường đại học trong và ngoài nước, trừ các trường hợp được các cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, các bác sĩ liên thông hoặc cử tuyển (có phụ lục chi tiết thu hút bác sĩ, bác sĩ sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế năm 2020 kèm theo).

2. Đơn vị tiếp nhận, tuyển dụng thu hút

Tuyển dụng thu hút bác sĩ, bác sĩ sau đại học về làm chuyên môn kỹ thuật tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo vị trí tại phụ lục gửi kèm.

3. Thời gian: Bắt đầu nhận hồ sơ thu hút kể từ ngày 18/9/2020, kết thúc nhận hồ sơ là ngày 18/10/2020.

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở Y tế hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Liên hệ: 02613.544.017.

5. Chính sách, chế độ thu hút và hồ sơ dự tuyển

Thực hiện theo Nghị Quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2015-2020; mức trợ cấp một lần như sau:

- Tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa II: 300.000.000 đồng/người;

- Thạc sĩ y khoa, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I: 250.000.000 đồng/người;

- Bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi: 220.000.000 đồng/người;

- Bác sĩ tốt nghiệp loại khá: 200.000.000 đồng/người.

6. Quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký

+ Bản cam kết thực hiện chính sách thu hút;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

+ Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe;

+ Bản tự nhận xét gồm các nội dung về: Đạo đức hành nghề, trình độ và năng lực chuyên môn, quá trình học tập.

>> Phụ lục chi tiết tải về tại đây.

512,504
Viết bình luận mới