Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Hội Đông y tỉnh Đắk Nông

Cập nhật ngày: 02/06/2021 | 17:17 GMT+7

Căn cứ kết quả phỏng vấn của Hội đồng xét tuyển viên chức Hội Đông y tỉnh Đắk Nông ngày 26/5/2021.

Hội Đông y tỉnh Đắk Nông thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên ứng viên

Điểm chuẩn

Điểm chấm

1

PhạmThị  Kiều Diễm

100

88

2

PhạmThị Tú Uyên

100

60

 

Trên đây là thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Hội Đông y tỉnh Đắk Nông. Các ứng viên có quyền khiếu nại về điểm phỏng vấn của mình trong vòng 15 ngày, kể từ ngày thông báo.

CHỦ TỊCH

Trương Văn Minh

6,217
Viết bình luận mới