Thông báo kiêm yết danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2, đợt tuyển dụng viên chức Hội Đông y tỉnh Đắk Nông

Cập nhật ngày: 10/05/2021 | 17:15 GMT+7

Căn cứ kết quả xét duyệt phiếu đăng ký dự tuyển của Hội đồng xét tuyển viên chức Hội Đông y tỉnh Đắk Nông ngày 10/5/2021.

Hội Đông y tỉnh Đắk Nông niêm yết danh sách ứng viên tham gia xét tuyển vòng 2, đợt tuyển dụng viên chức năm 2021 gồm các cá nhân có tên sau:

STT

Họ và tên ứng viên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Địa chỉ thường trú

Trình độ CM

1

Phạm Thị  Kiều Diễm

26/6/1992

Kinh

Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đăk Nông

Y sỹ YHCT

2

Phạm Thị Tú Uyên

23/12/1999

Kinh

Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đăk Nông

Y sỹ YHCT

 

CHỦ TỊCH

Trương Văn Minh

22,225
Viết bình luận mới