Thông báo về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Cập nhật ngày: 01/09/2020 | 07:30 GMT+7

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông thông báo thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2020.

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông thông báo thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2020 cụ thể như sau:

1. Thông tin về khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá:

1. Mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản).

- Tổng trữ lượng tài nguyên dự báo: 7.500.000m3

- Giá khởi điểm: Bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: R=3%

- Tiền đặt trước: 1.344.093.750 đồng

2. Mỏ cát xây dựng số 1, xã Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản).

- Tổng trữ lượng tài nguyên dự báo: 747.000m3

- Giá khởi điểm: Bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: R=5%

- Tiền đặt trước: 416.931.047 đồng

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

- Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản bắt đầu từ ngày 07/9/2020 đến ngày 02/10/2020.

Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông (Địa chỉ: số 92 đường 23/3 phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại: 02613.544402)

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản ngày 10/11/2020.

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Tại hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông (địa chỉ: đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Chi tiết điều kiện tham gia, cách thức đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2020 được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 (được đăng tải trên website: https://daknong.gov.vn/  và website: http://stnmt.daknong.gov.vn/).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông thông báo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2020 được biết đăng ký mua hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẰK NÔNG

32,018
Viết bình luận mới