Thông báo về việc công bố Quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông

Cập nhật ngày: 25/06/2021 | 15:31 GMT+7

Ngày 03/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 771/QĐ-UBND cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông

1. Tên quỹ: Quỹ Hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông

2. Trụ sở chính của quỹ: Đặt tại trụ sở của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông (Trung tâm giới thiệu việc làm Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh).

Địa chỉ: Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Số điện thoại: 02613.547.267; Fax: 02613.544.752

Email: ctddaknong@gmail.com

3. Tôn chỉ, mục đích của quỹ: Quỹ được hoạt động với mục đích thực hiện hoạt động cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai thảm hoạ, sự cố nghiêm trọng, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, các đối tượng dễ bị tổn thương cần trợ giúp trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác khi có yêu cầu, Quỹ hoạt động công khai, minh bạch, vì lợi ích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận.

4. Phạm vi hoạt động của quỹ: Quỹ có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

5. Lĩnh vực hoạt động chính của quỹ: Vận động quyên góp, tài trợ cho quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản quỹ.

6. Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông.

13,222
Viết bình luận mới