Thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2019

Cập nhật ngày: 06/05/2019 | 10:42 GMT+7

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 326/SNV-CCVC ngày 06/3/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông (thực hiện Kết luận số 64-KL/BCSĐ ngày 18/2/2019 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh) về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2019;

Căn cứ Công văn số 658/SNV-TCCCVC ngày 25/4/2019 của Sở Nội vụ về thẩm định phương án xét tuyển viên chức ngành y tế.

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-SYT ngày 02/5/2019 của Sở Y tế về tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế năm 2019. Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức đáp ứng nhu cầu làm việc hiện nay cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế. Nay Sở Y tế thông báo xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2019 theo phương thức cạnh tranh cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí xét tuyển: Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 401 chỉ tiêu. (Phụ lục mô tả chủng loại, vị trí việc làm, trình độ chuyên môn cần tuyển).

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn:

a. Đối tượng xét tuyển:

Là những người đã tốt nghiệp các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, sau đại học (bao gồm cả sinh viên cử tuyển ngành y đã ra trường) trong và ngoài nước, có đủ trình độ chuyên môn, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

b. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển viên chức y tế:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ tại vị trí việc làm cần tuyển;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo chuẩn chức danh nghề nghiệp, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm mà đơn vị đăng ký dự tuyển;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học: Đối với chuyên ngành y, dược theo hạng chức danh nghề nghiệp của Bộ Y tế. Đối với chuyên ngành khác cũng phải tương đương chuẩn của Viên chức hạng 3,4 cụ thể như sau:

+ Ngoại ngữ bậc 1 đối với viên chức hạng 4 (Trung cấp, Cao đẳng); Ngoại ngữ bậc 2 đối với viên chức hạng 3 (Đại học) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

(Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giá trị tương đương của chứng chỉ Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 (QĐ 177) và Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2008 (QĐ 66) với khung 6 bậc như sau:

Trình độ A theo QĐ 177 và trình độ A1 theo QĐ 66 tương đương bậc 1;

Trình độ B theo QĐ 177 và trình độ A2 theo QĐ 66 tương đương bậc 2;

Trình độ C theo QĐ 177 và trình độ B1 theo QĐ 66 tương đương bậc 3;

Trình độ B2 theo QĐ 66 tương đương bậc 4;

Trình độ C1 theo QĐ 66 tương đương bậc 5;

Trình độ C2 theo QĐ 66 tương đương bậc 6.)

+ Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. (Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C được cấp theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/12/2016 có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản).

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí cần tuyển nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

c. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Các đối tượng ưu tiên

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

4.  Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức theo mẫu;

- Bản sao giấy khai sinh (có công chứng);

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của chính quyền địa phương) trong thời gian 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ:

+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Bằng tốt nghiệp chuyên ngành: Trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học;

+ Bảng điểm ghi kết quả học tập, bảng điểm các môn thi tốt nghiệp hoặc bảng điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

+ Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp theo quy định;

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng việt (có công chứng);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định;

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và 02 ảnh cỡ 4x6.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ đăng ký vào 02 vị trí trở lên hoặc khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự xét hoặc bị hủy kết quả xét tuyển.

5. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a. Vòng 1.

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, theo qui định tại Điểm b, Mục 2 (điều kiện, tiêu chuẩn), nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham gia vòng 2.

b. Vòng 2.

+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn ở vòng 2 này phải phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên website ngành y tế và niêm yết tại các đơn vị y tế có nhu cầu tuyển dụng.

Thời gian ôn tập dự kiến: Trước ngày phỏng vấn vòng 2 từ 5-7 ngày (thời gian cụ thể sẽ được thông báo kèm theo giấy thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2).

b. Địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển và hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ được phát hành và tiếp nhận trực tiếp tại Sở Y tế hoặc tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

c. Lệ phí xét tuyển: Mức thu lệ phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Lưu ý: Thí sinh dự tuyển lưu ý khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đọc kỹ thông báo này để xác định đơn vị đăng ký dự tuyển phù hợp và ghi các thông tin phù hợp với ngành nghề, trình độ và yêu cầu khác; thường xuyên truy cập Website Sở Y tế: http://syt.daknong.gov.vn/ để cập nhật thông tin về tuyển dụng.

Thông báo xét tuyển, chỉ tiêu đăng ký được niêm yết công khai tại Sở Y tế, các đơn vị sự nghiệp y tế có nhu cầu tuyển dụng và đăng tải tại Website Sở Y tế: http://syt.daknong.gov.vn/. Các thông tin liên quan đến tuyển dụng sẽ được Hội đồng thường xuyên cập nhật trên Website Sở Y tế: http://syt.daknong.gov.vn/ để các thí sinh có thể tra cứu kịp thời. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp về Sở Y tế thông qua Phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại 0261.3544.017 để được hướng dẫn.

 

14,260
Viết bình luận mới