Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020

Cập nhật ngày: 23/09/2020 | 16:41 GMT+7

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (thuộc Sở Tư pháp) thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020.

1. Điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự xét tuyển viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Nhu cầu tuyển dụng

06 chỉ tiêu, vị trí chuyên viên pháp lý, trong đó:

- 01 vị trí yêu cầu trình độ Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế.

- 01 vị trí yêu cầu trình độ Đại học, chuyên ngành Luật Hành chính - Nhà nước.

- 04 vị trí yêu cầu trình độ Đại học, chuyên ngành Luật, Luật học.

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

a) Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày Thông báo này được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

b) Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Sở Tư pháp.

c) Thí sinh khai thác, tra cứu thông tin tuyển dụng qua số điện thoại: 02613543140 hoặc trên Website Sở Tư pháp.

4. Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian, địa điểm xét tuyển

a) Hình thức, nội dung xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Thời gian, địa điểm xét tuyển

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Giám đốc Sở thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì tiến hành tổ chức xét vòng 2.

41,789
Viết bình luận mới