• Dồn sức cho chặng “nước rút” để đạt chỉ tiêu thu ngân sách
 • 09:08 27/10/2020
 • Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình buôn bán, kinh doanh của người nộp thuế gặp khó khăn. Tiến độ thu thuế và các loại phí vì thế cũng gặp khó khăn, sụt giảm so với cùng kỳ. Để hoàn thành dự toán 2020, trong những tháng cuối năm, ngành Thuế đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp.
 • Nợ thuế tăng hơn 11% so với đầu năm
 • 09:07 27/10/2020
 • Đến hết tháng 9/2020, tổng nợ thuế tại Đắk Nông là 476 tỷ đồng. So với thời điểm 31/12/2019, nợ thuế tăng hơn 47,5 tỷ đồng, tương ứng với tăng hơn 11%.
 • Hơn 1.000 lượt cá nhân, tổ chức được hỗ trợ thuế
 • 09:06 27/10/2020
 • Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2020 đến nay, cơ quan thuế các cấp đã tổ chức tư vấn, hỗ trợ cho hơn 1.000 lượt cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế.
 • Khu vực Đắk Mil - Đắk Song quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách
 • 08:40 07/10/2020
 • Dù gặp nhiều khó khăn vì các nguồn thu năm nay đều sụt giảm, nhưng cơ quan thuế khu vực Đắk Mil - Đắk Song vẫn đặt quyết tâm hoàn thành mức thu theo dự toán năm 2020. Để đạt mục tiêu này, cơ quan thuế đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung ngăn chặn thất thoát thuế.
 • Giải quyết hơn 23.190 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân
 • 09:03 22/09/2020
 • Từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế các cấp đã tiếp nhận hơn 23.200 hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thuế. Đến nay, có 23.190 hồ sơ đã giải quyết, số hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.
 • Tháo gỡ khó khăn để người nộp thuế thực hiện tốt hơn chính sách thuế
 • 09:03 22/09/2020
 • Thời gian qua, ngành Thuế đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, vẫn còn một số trở ngại làm “níu chân” những nỗ lực CCHC trong lĩnh vực này.
 • Hơn 21.200 hồ sơ được hệ thống TMS ghi sổ thành công
 • 09:02 22/09/2020
 • Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, tính đến hết tháng 5/2018, số lượng báo cáo hóa đơn người nộp thuế khai và gửi đến Cục Thuế là 21.204 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ được hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) tự động ghi sổ nhận hồ sơ thành công đạt gần 99%.
 • Siết chặt quản lý doanh nghiệp không có địa điểm kinh doanh
 • 09:01 22/09/2020
 • Theo Chi cục Thuế khu vực Cư Jút- Krông Nô, địa bàn hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp nằm trong diện quản lý. Trong đó, số doanh nghiệp vẫn thực hiện nộp hồ sơ khai thuế nhưng không có địa điểm kinh doanh, hoặc có địa điểm kinh doanh nhưng không liên lạc được vẫn còn hoạt động.
 • Tập trung thu hồi nợ thuế khu vực Đắk R’lấp và Tuy Đức
 • 08:15 25/08/2020
 • Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nợ thuế trong những tháng đầu năm tại địa bàn Đắk R'lấp và Tuy Đức (Đắk Nông) có chiều hướng tăng. Trước thực trạng này, Chi cục Thuế khu vực Đắk R’lấp - Tuy Đức tập trung triển khai nhiều biện pháp để thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thuế năm 2020.
 • Tập huấn, đối thoại thuế cho hơn 5.550 lượt doanh nghiệp
 • 08:10 25/08/2020
 • Theo Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ (Cục Thuế tỉnh Đắk Nông), giai đoạn 2016 đến đến nay, cơ quan thuế các địa phương đã tổ chức được 29 lớp tập huấn, đối thoại về quy định, chính sách thuế, thu hút hơn 5.550 lượt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia.
 • Hơn 9.000 trường hợp đủ điều kiện được khoanh nợ và xóa nợ
 • 08:07 25/08/2020
 • Tính đến hết tháng 7/2020, Đắk Nông có 9.128 trường hợp đủ điều kiện được khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước.
 • Khai thác nguồn thu để bù đắp vào các khoản thu giảm sút
 • 08:31 28/07/2020
 • Những tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nên nhiều hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn bị ảnh hưởng. Thế nhưng, với nhiều giải pháp cụ thể được triển khai, tiến độ thu thuế, phí, lệ phí tại Đắk Nông vẫn đạt khá.
 • Gần 98% doanh nghiệp nộp thuế điện tử
 • 08:24 28/07/2020
 • Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, tính đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh có 3.537 người nộp thuế đang hoạt động. Trong đó, 2.510 doanh nghiệp; 889 đơn vị sự nghiệp vũ trang, tổ chức chính trị; 138 hợp tác xã.
 • Truy thu ngân sách Nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng
 • 08:22 28/07/2020
 • Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Thuế Đắk Nông đã tiến hành 43 cuộc thanh tra đối với người nộp thuế. Trong đó, 4 cuộc thanh tra 2019 chuyển qua, 1 cuộc thanh tra đột xuất, số còn lại nằm trong kế hoạch kiểm tra năm 2020.
 • Cục Thuế tỉnh tiếp thu phản ánh của Báo Ðắk Nông
 • 08:24 23/07/2020
 • Ngày 20/7/2020, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông đã có Công văn số 1773/CT-TTHT về việc phúc đáp nội dung bài báo "Có hay không “luật ngầm” của giới thu thuế ?", đăng trên Báo Đắk Nông số ra ngày 15/7/2020.