• Giảm hơn 100 tỷ đồng tiền nợ thuế
 • 08:10 16/10/2018
 • Tính đến hết tháng 9/2018, số tiền nợ thuế của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh là hơn 393 tỷ đồng, giảm hơn 102 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017.
 • Nhà máy Alumin Nhân Cơ nộp ngân sách hơn 250 tỷ đồng
 • 08:09 16/10/2018
 • Trong 9 tháng đầu năm 2018, số thuế, phí, lệ phí mà Nhà máy Alumin Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) nộp vào ngân sách địa phương là hơn 250 tỷ đồng, đạt hơn 149% dự toán nộp ngân sách đề ra từ đầu năm. Trong đó, thuế xuất khẩu là hơn 75 tỷ đồng; thuế tài nguyên và phí môi trường gần 120 tỷ đồng; còn lại là thuế nhà thầu và các loại thuế khác.
 • Hoàn thành thực hiện nộp thuế điện tử đạt trên 96%
 • 08:01 16/10/2018
 • Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, tính đến nay, việc thực hiện nộp thuế bằng hình thức điện tử trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch đề ra, với các chỉ tiêu đều đạt trên 96% (kế hoạch đề ra là 95%).
 • Ngành Thuế chính thức đưa hệ thống eTax vào hoạt động
 • 10:37 17/09/2018
 • Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế vừa triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax (khai báo thuế trực tuyến) thay thế cho hệ thống kê khai thuế iHTKK và nộp thuế điện tử tại 15 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có Đắk Nông.
 • Đẩy mạnh cải cách, xóa bỏ hạn chế trong thủ tục hành chính thuế
 • 10:59 27/08/2018
 • Thời gian qua, ngành Thuế đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên,vẫn còn những “điểm nghẽn” trong quá trình CCHC cần được cơ quan thuế quan tâm, tháo gỡ.
 • Giải quyết hơn 23.190 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân
 • 10:40 27/08/2018
 • Từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế các cấp đã tiếp nhận hơn 23.200 hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thuế. Đến nay, có 23.190 hồ sơ đã giải quyết, số hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.
 • Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu thuế, phí, lệ phí
 • 09:42 11/07/2018
 • Nhờ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thu ngay từ đầu năm cũng như tập trung thu nợ đọng thuế, khai thác triệt để nguồn thu phát sinh nên kết quả thu thuế, phí, lệ phí trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng cao so với cùng kỳ.
 • Chưa hoàn thành các mục tiêu về kê khai, nộp thuế điện tử
 • 08:09 11/07/2018
 • Mục tiêu phấn đấu của ngành Thuế là đến hết tháng 6/2018 sẽ hoàn thành 3 tiêu chí về kê khai, nộp thuế điện tử trên 90% gồm: tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử; tỷ lệ chứng từ nộp thuế điện tử; tỷ lệ số tiền nộp vào ngân sách nhà nước qua hình thức nộp thuế điện tử.
 • Truy thu hơn 2,7 tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí
 • 08:09 11/07/2018
 • Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã tiến hành thanh tra 20 doanh nghiệp, kiểm tra 155 cuộc tại trụ sở người nộp thuế. Qua quá trình thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế đã truy thu vào ngân sách nhà nước hơn 2,7 tỷ đồng.
 • Tập trung thu nợ đọng thuế
 • 09:49 11/06/2018
 • Thông báo bằng văn bản, xuống trực tiếp trụ sở của doanh nghiệp, hộ kinh doanh để vận động, đôn đốc, cương quyết cưỡng chế đối với những trường hợp cố tình chây ỳ… là những giải pháp đã, đang được ngành Thuế tỉnh triển khai, nhằm phấn đấu đến cuối năm 2018, giảm số nợ đọng thuế xuống mức thấp nhất có thể.
 • Hơn 14.200 hồ sơ được hệ thống TMS ghi sổ thành công
 • 09:08 11/06/2018
 • Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, tính đến hết tháng 5/2018, số lượng báo cáo hóa đơn người nộp thuế khai và gửi đến Cục Thuế là gần 14.204 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ được hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) tự động ghi sổ nhận hồ sơ thành công là 14.120 hồ sơ, đạt gần 99%.