Ban hành 375 quyết định cưỡng chế nợ thuế

Cập nhật ngày: 28/07/2021 | 09:14 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành đã ban hành 375 quyết định cưỡng chế, với tổng số tiền ra quyết định là 36,6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa


Trong đó, cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng 334 quyết định, với tổng số tiền 30,63 tỷ đồng; cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 40 quyết định, tổng số tiền 4 tỷ đồng; cưỡng chế bên thứ 3 là 1 quyết định, số tiền 1,93 tỷ đồng.

Lương Nguyên

3,483
Viết bình luận mới