Chuyển biến tích cực từ kê khai và nộp thuế điện tử

Cập nhật ngày: 28/04/2022 | 08:56 GMT+7

Thời gian qua, ngành Thuế tỉnh Đắk Nông đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về thuế, nhất là thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, ngành Thuế tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống khai thuế điện tử trên toàn tỉnh. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng dịch vụ khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử. Việc triển khai các ứng dụng thuế điện tử đã giúp giảm đáng kể về chi phí thủ tục thuế và thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ thuế.

Hiện nay, công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuế và các thủ tục khác về thuế được ngành Thuế thực hiện nhanh gọn, trả kết quả đúng thời gian quy định, qua đó đã khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật thuế của người nộp thuế. Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp ít hơn so với cùng kỳ 2021 vì hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai trên diện rộng.

Bên cạnh đó, số hồ sơ nhận qua hệ thống điện tử ETAX tăng lên, thể hiện sự điện tử hóa đồng bộ mà người nộp thuế và cơ quan thuế đã cùng nỗ lực triển khai, thực hiện trong thời gian qua. Việc triển khai những dịch vụ thuế điện tử đã giúp doanh nghiệp giảm thời gian đi lại nộp hồ sơ, nộp tiền thuế. Thông tin khai, nộp thuế của doanh nghiệp được lưu trên hệ thống, có thể tra cứu dễ dàng giúp giảm chi phí quản lý và không phải cung cấp lại thông tin cho cơ quan quản lý đối với những hồ sơ điện tử đã nộp tới cơ quan thuế.

Nhằm giảm số lần khai thuế, ngành Thuế cũng thực hiện chính sách mới là bỏ quy định doanh nghiệp phải khai thuế thu nhập tạm tính hàng quý, giảm số lần khai thuế thuế thu nhập từ 5 lần/năm xuống còn 1 lần/năm; bãi bỏ quy định khống chế một số khoản chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp… Qua đó, thời gian thực hiện các thủ tục về thuế được cắt giảm hàng trăm giờ mỗi năm.

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch, người dân, doanh nghiệp không phải đến cơ quan thuế nộp thuế trực tiếp

Ngoài ra, ngành Thuế đã chủ động và thường xuyên rà soát các thủ tục, quy trình nghiệp vụ, bảo đảm cho việc triển khai tại cơ sở đúng quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, giảm thiểu các phiền hà, ách tắc trong quản lý thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các TTHC về thuế được công khai tại bộ phận một cửa và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp người nộp thuế thực hiện và kiểm soát được hoạt động của cơ quan thuế.

Cùng với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, ngành Thuế còn triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Đến nay, 166 TTHC thuế ở cấp Cục Thuế tỉnh và 124 TTHC thuế ở cấp chi cục thuế địa phương đều đã được thực hiện qua mạng điện tử, từ đó rút ngắn được thời gian, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

Đến nay, ngành Thuế tiếp tục mở rộng triển khai các dịch vụ như: khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà, nộp lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, bảo đảm hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế.

Ngành Thuế đã triển khai tiếp nhận Tờ khai 02/QTT-TNCN theo phương thức điện tử trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế dựa trên tài khoản giao dịch điện tử; công khai, minh bạch quy trình, quy chế về quản lý thuế để người nộp thuế biết, theo dõi và giám sát; cắt giảm, đơn giản hóa, công khai hóa các TTHC để người nộp thuế biết và thực hiện.

Để mở rộng triển khai dịch vụ khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh đã tập trung hỗ trợ cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân theo quy định.

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, để đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, ngành Thuế tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản chính sách hướng dẫn về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Mặt khác, Cục Thuế tỉnh tiếp tục thay đổi, nâng cao phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với CCHC, đổi mới lề lối, phương thức làm việc.

Bài, ảnh: Hoành Thanh

5,105
Viết bình luận mới