Giải đáp ý kiến doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 29/06/2020 | 09:33 GMT+7

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Đắk Nông đề nghị được cơ quan thuế hướng dẫn thủ tục cấp hóa đơn đối với trường hợp đấu giá tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước đã giải thể do Hội đồng giải thể ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Hỏi: Ngày 26/7/2018, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Đắk Nông tổ chức đấu giá 6 xe ô tô theo hợp đồng ký kết với Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa. Sau khi đấu giá thành công, người trúng đấu giá đã thực hiện nộp tiền mua tài sản và nhận bàn giao tài sản, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp hóa đơn bán hàng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với tài sản mua được. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người trúng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Đắk Nông đề nghị được cơ quan thuế hướng dẫn thủ tục cấp hóa đơn đối với trường hợp đấu giá tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước đã giải thể do Hội đồng giải thể ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với tổ chức đấu giá chuyên nghiệp. Trong trường hợp này, đối tượng nào phải chịu thuế?

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Đắk Nông (Gia Nghĩa)

Trả lời:

Tại Điều 13, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn quy định:

Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ. Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản. Trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được xác định như sau:

Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3,4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hợp được cấp hóa đơn giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng cấp lẻ.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản theo hợp đồng ký kết với Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa cần hóa đơn để giao cho khách hàng thì Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa có trách nhiệm liên hệ và có đơn đề nghị cơ quan Thuế  (Chi cục thuế khu vực Gia Nghĩa-Đắk Glong) cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3,4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên). Căn cứ đề nghị cấp hóa đơn lẻ, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn đơn vị xác định số thuế phải nộp thuế đầy đủ trước khi cấp hóa đơn lẻ. Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là hóa đơn bán hàng để Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa giao cho bên nhận tài sản. Trường hợp tài sản bán đấu giá có giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua tài sản theo quy định.

Lương Nguyên

2,009
Viết bình luận mới