Giải quyết hơn 10.200 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân

Cập nhật ngày: 17/05/2021 | 08:50 GMT+7

Trong 4 tháng đầu năm 2021, cơ quan thuế các cấp đã tiếp nhận hơn 10.200 hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thuế. Đến nay, hơn 10.120 hồ sơ đã giải quyết, số hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Ảnh minh họa

Thời gian qua, cơ quan thuế các cấp tăng cường kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đều được niêm yết công khai, bảo đảm thuận tiện cho việc tra cứu, triển khai thực hiện.

Việc giải quyết kịp thời các hồ sơ đã tạo điều kiện cho người nộp thuế giảm chi phí, thời gian trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Lương Nguyên

3,894
Viết bình luận mới