Giải quyết hơn 2.000 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân

Cập nhật ngày: 25/03/2021 | 08:35 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế các cấp đã tiếp nhận 2.131 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong đó, có 99,6% hồ sơ đã giải quyết, số còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Tranh minh họa

Để đạt con số này, cơ quan thuế các cấp tăng cường đẩy mạnh, kiểm soát thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là hồ sơ, thủ tục tại bộ phận một cửa của các cơ quan thuế. Nhiều thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp được niêm yết công khai, bảo đảm thuận tiện cho việc tra cứu, triển khai thực hiện.

Việc giải quyết kịp thời các hồ sơ đã tạo điều kiện cho người nộp thuế giảm chi phí, thời gian đi lại trong quá trình giao dịch của mình.

Nguyễn Lương

2,901
Viết bình luận mới