Giải quyết hơn 23.500 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

Cập nhật ngày: 20/01/2021 | 08:45 GMT+7

Năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã tiếp nhận 23.504 hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thuế.

Ảnh minh họa

Thời gian qua, cơ quan thuế các cấp đã tăng cường kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính. Các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đều được niêm yết công khai, bảo đảm thuận tiện cho việc tra cứu, triển khai thực hiện. Việc giải quyết kịp thời các hồ sơ đã tạo điều kiện cho người nộp thuế giảm chi phí, thời gian trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Nguyễn Lương

6,121
Viết bình luận mới