HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Giảm hơn 100 tỷ đồng tiền nợ thuế

Cập nhật ngày: 16/10/2018 | 08:10 GMT+7

Tính đến hết tháng 9/2018, số tiền nợ thuế của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh là hơn 393 tỷ đồng, giảm hơn 102 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017.

Trong đó, số tiền nợ thuế có khả năng thu đến 90 ngày và trên 90 ngày là hơn 102 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,94%; tiền nợ thuế không có khả năng thu hồi là hơn 291 tỷ đồng, chiếm hơn 74%; còn lại tiền nợ thuế đang chờ xử lý.

Đến nay, ngành Thuế đã thực hiện được 606 quyết định cưỡng chế nợ thuế, với tổng số tiền ra quyết định là gần 72 tỷ đồng. Trong đó, cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng là 441 quyết định, với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng; cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là 154 quyết định, với tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng; cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy phép là 11 quyết định, với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Nguyễn Lương

1,595
Viết bình luận mới