HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong ngành Thuế

Cập nhật ngày: 10/09/2015 | 09:04 GMT+7

Một trong những phong trào mang lại hiệu quả cao đó là phong trào thi đua trong công tác thu hồi nợ đọng thuế. Theo đó, tính đến hết tháng 8/2015, số nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh còn lại là 358 tỷ đồng, giảm gần 10% so với thời điểm đầu năm 2015 và đặc biệt trong toàn ngành không để nợ mới phát sinh.

Để phát huy hiệu quả phong trào này, trên cơ sở theo dõi, phân tích, đối chiếu, phân loại các khoản nợ thuế tại các đơn vị, cán bộ làm công tác nợ, cũng như các bộ phận liên quan đã thường xuyên xuống địa bàn vận động doanh nghiệp nộp dần theo từng tháng. Việc triển khai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, ngành chức năng, hệ thống kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại trong công tác thu hồi nợ đọng thuế qua tài khoản cũng được cơ quan thuế triển khai mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã đẩy mạnh việc phối hợp với các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, truy tìm, xác minh các cơ sở kinh doanh nợ đọng thuế đã bỏ trốn, từ đó, xác lập hồ sơ pháp lý đề nghị cấp có thẩm quyền xóa nợ thuế theo quy định của pháp luật. Duy trì các kỳ đối thoại trực tiếp để “lắng nghe, thấu hiểu” những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp, qua đó, tìm ra những giải pháp tối ưu, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Đối với các doanh nghiệp đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách của tỉnh mà còn nợ đọng lớn,  ngành Thuế đã tổ chức làm việc với đơn vị để xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp cụ thể, nhằm đảm bảo vừa thu nợ đọng thuế vừa hỗ trợ đơn vị vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng nguồn thu.

Bên cạnh phong trào thi đua trong công tác thu hồi nợ đọng thuế, phong trào thi đua  đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính thuế cũng đã được các đơn vị trong toàn ngành hưởng ứng mạnh mẽ, qua đó, tạo nên “luồng sinh khí mới” làm thay đổi phương thức khai thuế và nộp thuế. Đối với phong trào này, các đơn vị thuế từ tỉnh đến huyện, thị xã đã tích cực tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, mở thêm các lớp tập huấn, đến tận nơi tuyên truyền nhằm hướng dẫn quy trình sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử nếu doanh nghiệp có nhu cầu. Đội ngũ cán bộ thuế trực tiếp xuống doanh nghiệp để hỗ trợ người nộp thuế xử lý những lỗi kỹ thuật liên quan trong quá trình thực hiện.

Cùng với công tác tuyên truyền, ngành Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan  hoàn thiện hệ thống, nâng cấp hạ tầng mạng, đường truyền, thiết bị cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động nhanh, ổn định. Với việc triển khai nhiều giải pháp, tính đến hết tháng 8/2015, toàn tỉnh đã có 97% doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử và trở thành một trong 30 tỉnh, thành đầu tiên trong cả nước hoàn thành kế hoạch đề ra.

Theo Cục Thuế tỉnh, thời gian qua, Cục Thuế đã thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua và xem thi đua, khen thưởng là một động lực, biện pháp hữu hiệu để phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ thuế gương mẫu. Hầu hết các phong trào thi đua trong ngành Thuế luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và được cụ thể hóa trong từng tháng, gắn liền với từng nhiệm vụ. Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, các phong trào đã từng bước được nâng cao về chất lượng, góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của toàn ngành.

Đức Hoàn

2,724
Viết bình luận mới