Hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 37 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 10/07/2019 | 09:26 GMT+7

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Thuế đã giải quyết 17 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền 37,4 tỷ đồng.

Trong đó, hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra là 16 trường hợp, với số tiền 36,4 tỷ đồng; hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc trường hợp hoàn sau kiểm tra trước 1 trường hợp, với tổng tiền 1 tỷ đồng.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế đều đã thực hiện bù trừ đối với các khoản thuế mà đối tượng nộp thuế còn nợ, thu về cho ngân sách Nhà nước gần 100 triệu đồng.

Nguyễn Lương

1,479
Viết bình luận mới