HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hỏi - đáp ý kiến doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 17/12/2018 | 09:24 GMT+7

Công ty TNHH GreenFarm Asia (Cư Jút) hỏi:

Công ty chúng tôi có các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu, nhằm thúc đẩy việc mua hàng của khách hàng. Theo quy định, công ty không phải thực hiện thông báo đến Sở Công thương. Khi chi trả hiện vật cho khách hàng thuộc chương trình này, chúng tôi sẽ xuất hóa đơn và trên hóa đơn thể hiện dòng chữ hàng khuyến mãi/quảng cáo/hàng mẫu không thu tiền và giá tính thuế bằng không. Như vậy, trong trường hợp này, Công ty có đủ điều kiện để kê khai khấu trừ VAT đầu vào (nếu kinh doanh mặt hàng chịu VAT) và được ghi nhận chi phí được trừ hay không. Nếu được thì công ty cần có hồ sơ, chứng từ gì để đủ điều kiện là chương trình khuyến mãi?

Trả lời:

1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng khuyến mãi:

Căn cứ vào khoản 5, điều 7, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật Thuế GTGT thì trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Công ty dùng để khuyến mãi theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ đùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho…
Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để khuyến mãi phục vụ cho sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT thì được khấu trừ theo khoản 5, điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Về nội dung hồ sơ, thông báo chương trình khuyến mãi, đề nghị công ty thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Xác định nộp thuế nhà thầu:

Căn cứ vào khoản 2, điều 6, Thông tư số 103/2014/TT-BTC, ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam có thu nhập tại Việt Nam.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà tại hợp đồng có tách riêng được giá trị hàng hóa thì giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định. Phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trường hợp cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà tại hợp đồng có tách riêng được giá trị hàng hóa thì giá trị hàng hóa phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng.

Phương pháp tính thuế:

Thuế GTGT: Trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu đối tượng và điều kiện áp dụng đáp ứng phù hợp theo điều 8, Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì thực hiện theo quy định của luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp tính thuế theo phương pháp trực tiếp thì thuế GTGT được xác định theo khoản 2, điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

Trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu đối tượng và điều kiện áp dụng đáp ứng phù hợp theo Điều 8, Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì thực hiện theo quy định của luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp tính thuế theo phương pháp trực tiếp thì thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo khoản 2, điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Như vậy, tùy thuộc vào từng mặt hàng cụ thể thuộc đối tượng chịu thuế, công ty tự xác định số thuế phải nộp theo quy định.

Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ (Cục Thuế tỉnh)

1,816
Viết bình luận mới