Hơn 11.980 người nộp thuế được khoanh nợ, xóa nợ chậm nộp

Cập nhật ngày: 18/02/2021 | 09:53 GMT+7

Tính đến hết năm 2020, Cục Thuế Đắk Nông đã xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền nộp chậm, không còn khả năng nộp ngân sách đối với 11.981 người nộp thuế theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội. Tổng số tiền được khoanh nợ, xóa nợ trên 314 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Trong đó, xử lý khoanh nợ không còn khả năng thu đối với 1.161 người nộp thuế, với tổng số tiền nợ thuế khoanh là 190 tỷ đồng. Xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 5.820 người nộp thuế, với tổng số tiền trên 123 tỷ đồng.

Nguyễn Lương

2,308
Viết bình luận mới