Hơn 460 tỷ đồng nợ thuế

Cập nhật ngày: 13/07/2020 | 10:40 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Đến hết tháng 6/2020, tổng nợ thuế tại Đắk Nông là 463 tỷ đồng. So với thời điểm 31/12/2019, con số này tăng hơn 34,9 tỷ đồng.

Trong số này, nhóm nợ có khả năng thu là 79 tỷ đồng, tăng gần 8,3% so với đầu năm 2020. Nhóm nợ khó thu 384 tỷ đồng, tăng hơn 26,7 tỷ đồng so với đầu năm. Nguyên nhân chính do nợ tiền thuê đất và nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng. Số tiền tính chậm nộp của doanh nghiệp giải thể, chuyển đổi, không triển khai dự án, bỏ địa chỉ kinh doanh.

Nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là một trong những nguyên nhân tăng nợ thuế

Tính đến hết tháng 6/2020, ngành Thuế Đắk Nông đã ban hành 273 quyết định cưỡng chế, với tổng số tiền 25,6 tỷ đồng. Trong đó, trích tiền từ tài khoản ngân hàng 216 quyết định, tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng; biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng 55 quyết định, tổng số tiền 16,63 tỷ đồng; thu hồi giấy phép 2 trường hợp 880 triệu đồng.

Nguyễn Lương

1,963
Viết bình luận mới