Ngành Thuế quyết tâm cao từ những tháng đầu năm

Cập nhật ngày: 18/02/2021 | 09:55 GMT+7

Với mục tiêu hoàn thành dự toán ngân sách trong năm 2021, cơ quan thuế các địa phương đẩy mạnh nhiều giải pháp thu thuế, các loại phí từ những tháng đầu năm.

Khởi động tại nhiều địa phương

Trong năm 2021, dự toán về thuế, phí, lệ phí mà tỉnh giao cho Chi cục thuế khu vực Đắk Mil-Đắk Song hơn 270 tỷ đồng. Trên cơ sở dự toán được giao, ngay từ những tháng đầu năm, cơ quan thuế đã đẩy mạnh giải pháp thu.

Cán bộ Chi cục thuế Khu vực Đắk Mil - Đắk Song nhận hồ sơ kê khai qua mạng của người nộp thuế

Theo ông Nguyễn Ngọc Bính, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực Đắk Mil- Đắk Song, năm 2021 dự báo tình hình kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Trước khó khăn được dự báo, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban để ban hành kế hoạch thu thuế, phí năm 2021.

Đối với các hộ kinh doanh cá thể, đơn vị tiến hành rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Sau khi rà soát, tổng hợp, đơn vị tiến hành kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế để thu đúng, thu đủ, kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước.

Một số hộ kinh doanh do hoạt động khó khăn gửi đơn lên cơ quan thuế đề nghị được miễn, giảm thuế. Trên cơ sở này, cơ quan thuế trực tiếp tìm hiểu hoạt động sản xuất, buôn bán của các hộ kinh doanh, từ đó, có ấn định thuế phù hợp. Đến hết tháng 1/2021, địa phương thu được gần 30 tỷ đồng thuế, phí, đạt trên 10% dự toán đề ra.

Ông Bính nhấn mạnh: “Giá cả nông sản chủ lực tiếp tục thấp. Người dân rời khỏi địa phương làm ăn tương đối lớn. Tỷ lệ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đăng ký kinh doanh, ngừng kinh doanh phá sản có biến động lớn. Chúng tôi phải rà soát, khảo sát kịp thời để đưa vào diện quản lý thuế. Hạn chế tình trạng số lượng thống kê nhiều, thu ngân sách ít như trước đây”.

Tương tự, năm 2021, số thuế, phí, lệ phí được giao cho Chi cục Thuế khu vực Đắk R’lấp - Tuy Đức gần 120 tỷ đồng. Hiện tại, Chi cục Thuế khu vực quản lý trên 190 doanh nghiệp và 2.000 hộ kinh doanh cá thể.

Hằng năm, số thuế, phí thu được từ lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ cá thể khá lớn. Xác định điều này, ngay từ đầu năm, đơn vị đẩy mạnh kê khai, chấn chỉnh những sai sót trong quá trình này.

Việc phân tích, đánh giá đúng thực chất hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh được các chi cục thuế chú trọng. Cơ quan thuế đã đánh giá, phân tích rủi ro dựa trên những chỉ tiêu, quy định của pháp luật để có kế hoạch kiểm tra, thanh tra kịp thời. Nhiều quy định về thuế mới đối với hộ kinh doanh cũng được chi cục thuế triển khai kịp thời đến người nộp thuế.

Bám sát thực tiễn để tăng thu

Năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đắk Nông là 2.234 tỷ đồng. Trong đó, số thu giao cho ngành Thuế thực hiện là 1.794 tỷ đồng.

Với mục tiêu hoàn thành số thu dứt điểm theo từng tháng, quý, ngay từ tháng 1/2021, ngành Thuế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc dựa trên dự toán được giao xây dựng, triển khai các kế hoạch, giải pháp thu. Trong đó, vấn đề cốt lõi của các đơn vị thuế phải dựa vào tình hình kinh tế, xã hội của địa phương để đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, sắc thuế.

Mỗi cơ quan thuế có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, sát với thực tế phát sinh. Đối với những nguồn thu còn tiềm năng, trên cơ sở thống nhất, phối hợp với các đơn vị liên quan, ngành Thuế sẽ khai thác, quản lý thu hiệu quả.

Ông Ngô Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, cùng với công tác thu, đơn vị yêu cầu các chi cục thuế tập trung quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế. Đây là một trong những chỉ tiêu lớn mà đơn vị xác định ngay từ đầu năm 2021.

Vì thế, ngoài việc đề xuất giải pháp xử lý nợ đọng đối với nhóm nợ khó thu, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt, cũng như áp dụng các bước cưỡng chế theo luật thuế quy định. Trong đó, ngành Thuế chủ đạo phối hợp các đơn vị chức năng triển khai thu nợ đọng đối với những doanh nghiệp, hộ kinh doanh chây ì.

Đối với những khoản thuế phát sinh, cơ quan thuế xác định phát sinh đến đâu thì thu dứt điểm đến đó, nhất quyết không để nợ đọng phát sinh.

Bài, ảnh: Nguyễn Lương

3,611
Viết bình luận mới