HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Phấn đấu "về đích" sớm trong thu thuế, phí, lệ phí: Tập trung vào những chỉ tiêu đạt thấp

Cập nhật ngày: 16/10/2018 | 09:26 GMT+7

Theo dự toán HĐND tỉnh giao, trong năm 2018, thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh phấn đấu đạt 2.000 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí, lệ phí là trên 1.595 tỷ đồng, còn lại là thu biện pháp tài chính. Tính đến hết tháng 9/2018, chỉ tính riêng thuế, phí, lệ phí, toàn tỉnh đã thực hiện được hơn 1.346 tỷ đồng, đạt hơn 84% dự toán giao, tăng 18% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng, nhiều khoản thu, sắc thuế đã đạt và vượt kế hoạch như: Thu từ lĩnh vực quốc doanh Trung ương thực hiện được hơn 397 tỷ đồng, đạt 94,5% dự toán; lĩnh vực quốc doanh địa phương thực hiện được hơn 38 tỷ đồng, đạt 108,8%; khu vực đầu tư nước ngoài thu được hơn 67 tỷ đồng, đạt 958%; khu vực ngoài quốc doanh thu được hơn 379 tỷ đồng, đạt 79,7%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gần 71 tỷ đồng, đạt 220%.

Cán bộ thuế huyện Tuy Đức vận động hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành đúng quy định thuế

Nhiều địa phương có số thu khá

So với cùng kỳ những năm trước, trong 9 tháng đầu năm 2018, số thu thuế, phí, lệ phí thực hiện được tại các địa phương đều tăng cao. Tại thị xã Gia Nghĩa, đến hết tháng 9, địa phương đã thực hiện được gần 143 tỷ đồng thuế, phí, lệ phí, đạt gần 95% dự toán được giao, tăng 14% so với cùng kỳ. Hầu hết các khoản thu, sắc thuế tại địa phương đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Theo Chi cục thuế Gia Nghĩa, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị triển khai từ đầu năm đến nay là đôn đốc thu từ hộ kinh doanh, và luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Đối với hộ kinh doanh, căn cứ vào danh sách các hộ, cá nhân được cấp phép kinh doanh, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với UBND xã, phường thực hiện rà soát 100% số hộ để đôn đốc, thu thuế tại cơ sở kinh doanh người nộp thuế. Về doanh nghiệp, hàng tháng, cán bộ thuế tích cực giám sát, hỗ trợ quá trình kê khai thuế của các đơn vị. Thông qua hình thức này, cơ quan thuế vận động doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế đúng thời gian quy định.

Đối với những trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế, cán bộ thuế tìm hiểu nguyên nhân, từ đó, có hướng xử lý phù hợp. Ngoài ra, bộ phận quản lý nợ thuế cũng tiến hành rà soát số tiền thuế chậm nộp của các doanh nghiệp để thông báo nợ chính xác, từng bước đẩy mạnh các giải pháp thu. Cũng nhờ vậy, chất lượng kê khai thuế, cũng như ý thức tự giác chấp hành pháp luật thuế tại các doanh nghiệp ngày càng được nâng lên.

Tương tự, tại huyện Tuy Đức, để đẩy mạnh thu thuế, phí, lệ phí, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế địa phương đã tập trung đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trên cơ sở phân tích, dự báo, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể trong từng khoản thu, sắc thuế.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Tuy Đức cho biết: “Về công tác thu, chúng tôi luôn đẩy mạnh khai thác các nguồn thu mới phát sinh, nhằm bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế. Cán bộ thuế phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra, rà soát quá trình kê khai, quyết toán thuế của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Từ đây, người nộp thuế trên địa bàn chấp hành tốt nhiệm vụ nộp ngân sách nhà nước. Đến hết tháng 9/2018, địa phương đã thực hiện được gần 25 tỷ đồng thuế, phí, lệ phí, đạt gần 87% kế hoạch đề ra”.

Khai thác khoáng sản là một trong những lĩnh vực sẽ được ngành Thuế đẩy mạnh chống thất thu

Tập trung vào những chỉ tiêu đạt thấp

Theo ông Vũ Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh thì tình hình thu thuế, phí, lệ phí trong 9 tháng năm 2018 diễn ra khá thuận lợi. Đến thời điểm này, phần lớn các lĩnh vực, sắc thuế đều có số thu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương thì tình hình kinh tế của tỉnh đang tiếp tục diễn biến theo hướng tích cực là một trong những yếu tố tác động có lợi đến nguồn thu. Từ đây, một số dự án lớn đi vào hoạt động, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động có hiệu quả ngày càng tăng lên, dẫn đến số tiền nộp vào ngân sách nhà nước cũng tăng theo. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn vẫn còn một số khoản thu, sắc thuế chưa đạt tiến độ như kế hoạch ban đầu.

 

Hiện nay trên địa bàn vẫn còn một số khoản thu, sắc thuế chưa đạt tiến độ như kế hoạch ban đầu. Cụ thể, đối với khoản thu lệ phí trước bạ mới đạt 63% dự toán; thu tiền thuê đất đạt 62,2% (giảm 32,5% so với cùng kỳ); thuế bảo vệ môi trường đạt hơn 69% (giảm 6% so với cùng kỳ); thu ngân sách khác mới đạt trên 61% (giảm 17,5% so với cùng kỳ).

 

Cũng theo ông Vũ Văn Thiện, để phấn đấu "về đích” sớm trong năm nay, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế để chắc chắn hoàn thành những chỉ tiêu này. Theo đó, Cục Thuế tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thu ngân sách ở từng địa bàn, đơn vị và nguồn thu mới phát sinh để giao dự toán phấn đấu cho từng chi cục thuế các huyện, thị xã. Việc căn cứ vào nguồn thu từng lĩnh vực, từng sắc thuế có khả năng thu vượt so với dự toán được giao để bù đắp hụt thu, số thu thấp từ một số lĩnh vực cũng đã được cơ quan thuế bàn bạc và triển khai thực hiện. Riêng trong công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, ngành Thuế chỉ đạo các đoàn chống thất thu tập trung vào từng lĩnh vực cụ thể. Trong đó, chú trọng chống thất thu đối với lĩnh vực như: Xây dựng cơ bản vãng lai, khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh xăng dầu. Việc phân tích, dự báo, rà soát, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, từ đó, tham mưu kịp thời cho UBND các cấp về những giải pháp phù hợp với từng địa phương. Chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành ở địa phương trong việc kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường... góp phần tăng nguồn thu thuế, phí, lệ phí.

Bài, ảnh: Lương Nguyên

1,878
Viết bình luận mới