Số thu từ thủy điện đạt 21,6% dự toán

Cập nhật ngày: 26/04/2021 | 09:55 GMT+7

Trong quý I/2021, số thu từ lĩnh vực thủy điện được gần 133 tỷ đồng, đạt 21,6% dự toán, tăng 24,2% so với cùng kỳ.

Một số đơn vị có số thu quý I đạt khá như: Công ty Thủy điện Đồng Nai 3, 4 nộp 31,6 tỷ đồng; Công ty Thủy điện Buôn Kuốp nộp 37,3 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Để tăng nguồn thu trong lĩnh vực này, ngành Thuế Đắk Nông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc trực tiếp với các đơn vị thủy điện. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế khuyến khích, động viên, vận động các công ty thủy điện tăng công suất vào thời điểm mùa mưa.

Nguyễn Lương

4,332
Viết bình luận mới