Tạm dừng thanh tra tại doanh nghiệp để phòng dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 13/04/2020 | 07:10 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế tỉnh đã tạm dừng việc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Theo đó, các trưởng phòng, chi cục trưởng chi cục thuế khu vực chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở. Tạm dừng các hoạt động thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Phân công nhiệm vụ cho công chức có địa chỉ cư trú cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên giải quyết công việc tại nhà, không phải đến cơ quan, trừ trường hợp đột xuất, cần thiết.

Ngoài tạm dừng hoạt động thanh tra, ngành Thuế còn phân công luân phiên mỗi ngày chỉ có 30% công chức trực tại trụ sở làm

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Cục Thuế phân công luân phiên mỗi ngày chỉ có 30% công chức trực tại trụ sở làm việc để giải quyết các công việc phát sinh. Số còn lại làm việc tại nhà thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với các chi cục thuế khu vực, yêu cầu bố trí ít nhất một lãnh đạo chi cục có mặt tại trụ sở (kể cả nơi không có trụ sở chính) để giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Tùy theo nhu cầu công việc, chi cục trưởng có trách nhiệm bố trí phân công người trực xử lý công việc tại trụ sở cơ quan, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đột xuất phát sinh.

Nguyễn Lương

3,336
Viết bình luận mới