Tập trung thanh tra những doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

Cập nhật ngày: 20/01/2021 | 08:44 GMT+7

Theo Tổng Cục Thuế, trong năm 2021, ngành Thuế sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế như: chuyển giá, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng Cục Thuế sẽ tiếp tục cập nhật, tổng hợp, phân tích về tình hình sản xuất, kinh doanh, thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2020 và tiến hành phân tích sâu các rủi ro về thuế, lập kế hoạch chi tiết khi tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với từng doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế tiến hành tổng hợp, ghi lại những hành vi vi phạm chủ yếu của doanh nghiệp thường gặp, nguyên nhân dẫn đến vi phạm. Đối với những hành vi người nộp thuế cố tình vi phạm, ngành Thuế phổ biến kinh nghiệm trong toàn cán bộ, công chức để lưu ý khi triển khai thanh tra, kiểm tra.

Đối với những hành vi vi phạm hành chính về thuế, do chính sách thuế chưa rõ ràng vì có nhiều cách hiểu khác nhau, cơ quan thuế tổng hợp lại, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Để bảo đảm chống thất thu ngân sách hiệu quả, Tổng Cục Thuế sẽ tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, công chức trong toàn hệ thống.

Nguyễn Lương

5,465
Viết bình luận mới