Thu gần 173 tỷ đồng từ lĩnh vực đất đai

Cập nhật ngày: 28/07/2021 | 09:13 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Từ đầu năm đến nay, ngành Thuế Đắk Nông đã thu 172,5 tỷ đồng từ lĩnh vực đất đai. Trong đó, tiền sử dụng đất 161 tỷ đồng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 154 triệu đồng; tiền thuê đất 11,2 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Cục Thuế tỉnh đang tiếp tục rà soát các trường hợp hết hạn đơn giá, đề nghị văn phòng Đăng ký đất đai xác định thông tin, vị trí các thửa đất được Nhà nước cho thuế. Trên cơ sở này, cơ quan thuế thực hiện phát hành đơn giá thuê đất hết thời hạn, các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất mới theo quy định.

Các chi cục thuế khu vực trực thuộc tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất, giải quyết hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất… Trong 6 tháng, các cơ quan thuế đã thực hiện 13 quyết định miễn tiền thuê đất, tổng số tiền được miễn là gần 138 tỷ đồng.

Lương Nguyên

1,320
Viết bình luận mới