Thu hơn 370 tỷ đồng tiền thuế đất

Cập nhật ngày: 18/02/2021 | 09:53 GMT+7

Trong năm 2020, tổng số thuế thu từ lĩnh vực đất đai mà ngành Thuế thực hiện là 373 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Trong đó, thuế thu tiền sử dụng đất là 354 tỷ đồng, đạt 126,7% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ 2019; thu từ tiền thuê đất và thuê mặt nước là 17,8 tỷ đồng, đạt 293% dự toán; thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 452 triệu đồng, đạt 124% dự toán Trung ương, tăng 81% so với 2019; thu từ sử dụng đất nông nghiệp 185 triệu đồng…

Ngoài ra, cơ quan thuế phối hợp các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thực hiện dự án đối với các đơn vị đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh.

Nguyễn Lương

3,403
Viết bình luận mới