HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thu thuế và các loại phí đạt hơn 98% dự toán

Cập nhật ngày: 12/12/2019 | 08:59 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Tính đến hết tháng 11/2019, số thuế, phí, lệ phí mà ngành Thuế thực hiện được là hơn 1.819 tỷ đồng, đạt 98,2% và bằng 110% so với cùng kỳ 2018.

Nhiều địa phương có kết quả thu đạt cao như: Chi cục thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong thực hiện gần 200 tỷ đồng, đạt gần 107% dự toán; Krông Nô thực hiện được hơn 42 tỷ đồng, đạt hơn 112%; Văn phòng Cục Thuế tỉnh thực hiện hơn 1.246 tỷ đồng, đạt 98,2%; Đắk Mil thực hiện gần 71 tỷ đồng, đạt gần 97,2%...

Theo Cục Thuế tỉnh, để vượt mục tiêu dự toán thu thuế, phí, lệ phí năm 2019, ttrong tháng 12, toàn ngành phấn đấu thu trên 140 tỷ đồng nữa. Hiện nay, ngành Thuế đã phát động phong trào thi đua “nước rút” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá thi đua cuối năm.

Cùng với việc phát động phong trào thi đua, cơ quan thuế đang thực hiện các giải pháp thu quyết liệt hơn. Trong đó, toàn ngành tập trung rà soát, khai thác các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản thuế phát sinh; đẩy mạnh công tác chống thất thu qua thanh tra, kiểm tra thuế, giám sát hồ sơ khai thuế. Cục Thuế thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ thuế, phấn đấu giảm nợ đọng theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế đưa ra.

Nguyễn Lương

2,970
Viết bình luận mới