Tổng nợ thuế gần 200 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 26/04/2021 | 09:56 GMT+7

Tính đến 31/3/2021, tổng nợ thuế trên địa bàn Đắk Nông là 199,6 tỷ đồng, chiếm 7,53% tổng dư nợ. So với thời điểm cuối năm 2020, nợ thuế tăng 49,47 tỷ đồng.

Trong đó, nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày là 109 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 54,72% tổng nợ thuế, tăng 31 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 12/2020. Tiền nợ thuế khó thu là 90,23 tỷ đồng, tăng 11,4 tỷ đồng so với tháng 12/2020.

Ảnh minh họa

Trong 3 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã ban hành 141 quyết định cưỡng chế thuế, với tổng số tiền ra quyết định là 8,6 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan thuế thực hiện biện pháp trích từ tài khoản ngân hàng 135 quyết định, với số tiền gần 8,2 tỷ đồng; còn lại là biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Lương Nguyên

4,355
Viết bình luận mới