Tổng số tiền nợ thuế toàn tỉnh hơn 193 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 28/07/2021 | 09:13 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Tính đến giữa tháng 7/2021, tổng nợ thuế trên địa bàn Đắk Nông là 193,3 tỷ đồng. Trong đó, có 118 tỷ đồng nợ khó thu; 76 tỷ đồng nợ có khả năng thu. Con số này chiếm 7,3% so với tổng thu thuế, phí, lệ phí.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân nợ thuế cao là do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, người nộp thuế khó khăn về tài chính. Một số trường hợp khác trông chờ vào chính sách thực hiện gia hạn thuế theo Nghị định 52 của Chính phủ.

Trước tình hình nợ thuế tăng cao, ngành Thuế Đắk Nông đã giao các chi cục trực thuộc quyết liệt trong triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng. Các địa phương tuyệt đối không để người nộp thuế lợi dụng chính sách gia hạn thuế, làm tăng cao số nợ đọng. Cục Thuế đã thành lập các đoàn chống thất thu, đẩy mạnh thu nợ đọng thuế.

Lương Nguyên

3,166
Viết bình luận mới