Tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt trên 99%

Cập nhật ngày: 25/03/2021 | 08:36 GMT+7

Theo Cục Thuế tỉnh, trong tháng 2/2021, tỷ lệ số doanh nghiệp nộp thuế điện tử trong tổng số doanh nghiệp nộp thuế đạt 99,56%. Tỷ lệ chứng từ nộp thuế điện tử trong tổng số chứng từ nộp thuế đạt 97,74%. Tỷ lệ số tiền nộp ngân sách Nhà nước qua hình thức điện tử đạt 90,75%.

Ảnh minh họa

Đắk Nông hiện có 3.827 người nộp thuế đang hoạt động. Trong đó, có 2.647 doanh nghiệp; 929 đơn vị sự nghiệp, vũ trang, tổ chức chính trị; 18 nhà thầu và 147 hợp tác xã.

Để tạo điều kiện cho người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai diện rộng ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế, dịch vụ thuế điện tử theo kiến trúc và công nghệ mới.

Lương Nguyên

3,891
Viết bình luận mới