Đảng bộ huyện Đắk Song: Xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới một cách sát thực nhất

Cập nhật ngày: 18/03/2020 | 08:56 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Song (Đắk Nông) nhiệm kỳ 2015-2020, với quyết tâm cao, đến nay, huyện Đắk Song đã và đang cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra. Đây là cơ sở để Đảng bộ huyện xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ tới phù hợp, có giải pháp, lộ trình, bước đi cụ thể.

Đột phá về xây dựng nông thôn mới

Trong 26 chỉ tiêu huyện Đắk Song đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đầu tiên phải kể đến chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới (NTM). Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định, xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt cần tập trung thực hiện và phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 3 xã được công nhận xã NTM.

Ông Nguyễn Đình Liên (bên phải) ở thôn 10, xã Nam Bình (Đắk Song) đã chuyển hướng sang phát triển tiêu hữu cơ để nâng cao giá trị cây trồng

Để thực hiện mục tiêu này, sau đại hội, huyện đã bắt tay ngay vào công việc, quyết liệt, dồn lực tập trung thực hiện với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, cái gì làm được thì làm chứ không trông chờ, ỷ lại. Nhận thấy, xây dựng NTM không chỉ là việc của cấp ủy, chính quyền mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, do đó việc đầu tiên cần làm ngay là tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và người dân về trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong xây dựng NTM.

Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, phong trào xây dựng NTM luôn thu hút được sự tham gia sôi nổi của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân, với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Các cấp, ngành đã chủ động rà soát, xem xét cụ thể từng tiêu chí về xây dựng NTM, trên cơ sở đó lựa chọn những tiêu chí phù hợp với thực tế của mình để triển khai thực hiện.

Đơn cử, các cấp hội cựu chiến binh huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, người dân hiến hơn 7.200 m2 đất; phối hợp làm hơn 35 km đường giao thông ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng… để xây dựng các công trình công cộng. Tiêu biểu là Hội Cựu chiến binh xã Thuận Hạnh vận động làm hơn 5 km đường giao thông. Các chi hội thuộc Hội Cựu chiến binh xã Trường Xuân như thôn 9 vận động người dân hiến gần 1.000 m2 làm đường bê tông; thôn 8 hiến hơn 1.200 m2, bon Bu N’Jang hiến hơn 400 m2…

Chính bằng sự quyết tâm nỗ lực của toàn huyện, đến nay, Đắk Song đã có 2 xã đạt chuẩn NTM là Nâm N’Jang, Thuận Hạnh; bình quân toàn huyện đạt 15-17 tiêu chí.

Con đường bê tông nông thôn ở thôn 3, xã Nam Bình (Đắk Song) được làm từ sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người dân

Giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo

Chỉ tiêu thứ hai cần nói đến đó là xóa đói giảm nghèo. Nghị quyết Đảng bộ huyện đặt ra chỉ tiêu là tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5-2%/năm, nhưng có năm huyện đạt tới 5%. Đến nay, toàn huyện chỉ còn 6,11% hộ nghèo, trong khi đầu nhiệm kỳ lên tới 14%.

Kết quả này một phần là do công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc tự lực vươn lên giảm nghèo được tăng cường rộng rãi, đa dạng về cách thức thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch giảm nghèo chung của huyện, các tổ chức đoàn thể cũng đều xây dựng kế hoạch xóa nghèo cho hội viên một cách bền vững. Việc hỗ trợ được thực hiện dựa trên nguyên nhân, nhu cầu và thực tế của mỗi hộ nghèo nhằm mang lại hiệu quả cao.

Điển hình, Hội Cựu chiến binh huyện triển khai các mô hình: “3 cựu chiến binh khá giúp 1 cựu chiến binh nghèo”; xây dựng quỹ Đồng đội giúp nhau thoát nghèo từ nội lực hội viên nghèo; xóa nhà tạm nhà dột nát cho hội viên; học tập, tham quan các mô hình kinh tế giỏi... Hội phụ nữ huyện có mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo có địa chỉ; thành lập các câu lạc bộ giúp nhau phát triển kinh tế; mô hình hội viên khá giúp hội viên nghèo…

 

Đối với thu nhập bình quân đầu người, đến nay, Đắk Song mới chỉ đạt 44 triệu đồng/người/năm, trong khi nghị quyết đề ra là 54 triệu đồng. Nguyên nhân là do trước đây, Đắk Song là một trong những địa phương có thế mạnh về cây hồ tiêu và giá cả loại cây trồng này cao, ổn định nên đời sống người dân phát triển nhanh. Vậy nhưng, vài năm nay, hồ tiêu rớt giá, tiêu bệnh, chết nhiều, dẫn đến việc thu nhập của người dân xuống thấp. Vì vậy, để nâng cao thu nhập, thời gian tới, huyện xác định tập trung khuyến khích người dân chú trọng nâng cao giá trị của hồ tiêu, cà phê bằng việc tham gia vào các hợp tác xã sản xuất tiêu sạch, tiêu hữu cơ, sản xuất theo chuỗi.

 

Tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Đắk Song vẫn còn 3 chỉ tiêu chưa đạt đó là thu nhập bình quân đầu người, quản lý bảo vệ rừng và công nghiệp, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Đối với chỉ tiêu về phát triển công nghiệp, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mặc dù trên địa bàn huyện có những nhà máy lớn nhưng do khó khăn chung nên hiện nay làm ăn hiệu quả không cao. Do đó, huyện đang hướng đến phát triển năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió để nâng cao phát triển công nghiệp…

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy Đắk Song, những kết quả đạt được và chưa đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là bài học để Đảng bộ huyện xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới một cách sát thực nhất. Trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đang tập trung phân tích sâu về nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, xây dựng chỉ tiêu, nghị quyết phù hợp, nhất là mỗi nhiệm vụ đề ra đều phải có giải pháp, lộ trình, bước đi cụ thể.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

1,084
Viết bình luận mới