HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đảng bộ xã Nam Bình chú trọng "nhiệm vụ then chốt" về xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 08/04/2020 | 07:15 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Nam Bình (Đắk Song) luôn coi xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh là một nhiệm vụ then chốt cần tập trung thực hiện.

Qua 5 năm, các chỉ tiêu thuộc nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã thực hiện đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Bà Vũ Thị Thuấn ở thôn 10, xã Nam Bình luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, yên tâm lao động sản xuất

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Nam Bình chú trọng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. 5 năm qua, Đảng bộ đã tổ chức được 36 buổi quán triệt, triển khai học tập nghị quyết của Đảng cho hơn 2.900 lượt đảng viên và người dân. Đảng ủy còn chủ động gắn học tập nghị quyết với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp ủy và tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đặc biệt, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục được đổi mới, trong đó việc xây dựng nghị quyết được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có tính khoa học và thực tiễn cao. Nội dung nghị quyết được cụ thể hóa vào "3 tập trung, 4 đột phá" và các giải pháp chủ yếu đã được Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Sau khi có nghị quyết, Đảng bộ đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người dân. Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, các chi bộ trực thuộc cũng xây dựng kế hoạch, đề án, dự án cụ thể, cân đối nguồn lực thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Quy chế làm việc của Đảng ủy được xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị, trong đó xác định rõ những nội dung công việc thuộc thẩm quyền của cấp ủy quyết định, tạo điều kiện cho chính quyền quản lý, điều hành theo pháp luật, khắc phục tình trạng cấp ủy bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo đối với hệ thống chính trị. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức đảng được quan tâm chỉ đạo sát sao, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đảng bộ xã Nam Bình đã tập trung xây dựng, phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy. Nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có hướng đổi mới, chất lượng được nâng lên. Công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên được chú trọng. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm được tiến hành có nền nếp.

 

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện. Qua 5 năm, toàn Đảng bộ thực hiện 15 cuộc kiểm tra, 6 cuộc giám sát đối với 3 tổ chức và cá nhân theo Điều 30 Điều lệ Đảng; kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng đối với 9 tổ chức đảng. Đảng ủy nhận 11 đơn thư tố cáo đối với 14 đảng viên; trong đó 6 đơn thư phải giải quyết; không có đơn thư tố cáo với tổ chức đảng. Các cấp ủy đảng đã tiến hành kiểm tra 12 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó có 11 đảng viên vi phạm, thi hành kỷ luật 12 đảng viên...

 

Đảng bộ cũng đã quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05. Những năm trước, xã cho đảng viên đăng ký, kiểm điểm nhận diện các biểu hiện đã được chỉ rõ, thế nhưng ai vi phạm thì chủ yếu nhắc nhở là chính. Thời gian gần đây, xã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chỉ rõ từng sai phạm để đảng viên biết. Như trong sinh hoạt chi bộ thì có các sai phạm như lười sinh hoạt, học tập nghị quyết, chưa tự giác tự phê bình và phê bình. Từ đó, tại các cuộc họp, chi bộ thẳng thắn chỉ ra cho từng đảng viên biết để tháo gỡ, khắc phục.

Đảng bộ cũng tiến hành sàng lọc, kiên quyết xóa tên khỏi Đảng những trường hợp không có hướng phấn đấu, sinh hoạt không nghiêm túc. Toàn nhiệm kỳ, Đảng bộ đã đề nghị cấp trên xóa tên trong danh sách 5 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 2 đảng viên. Với việc nghiêm túc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) mà cụ thể là Đề án 05 của Tỉnh ủy, năm 2019, toàn Đảng bộ có 14 chi bộ thì 11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ có khoảng 240 đảng viên thì trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Với việc triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Nam Bình đã thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Toàn xã không có chi bộ yếu kém, các đoàn thể đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ xã xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

1,793
Viết bình luận mới